Yrsa Grüne-Luoma bloggar lokalt och globalt om politik och säkerhet i ett brett perspektiv

Okategoriserade

Vi kan inte gömma oss

22 Dec , 2012, 08.06 Yrsa Grüne-Luoma

 

Kidnappningen i Jemen bekräftar att det som sker ute i världen berör också oss. De nya assymmetriska hoten som man upprepat likt ett mantra sedan elfte september 2001 är inte en fiktion, utan någonting som hotar alla organiserade samhällen, inte enbart stormakterna.

Den som tror att det bästa skyddet är att hålla sig utanför all internationell krishantering lever kvar i en illusion. Den värld vi lever i kräver goda nätverk och djupa kunskaper om hur källorna till assymmetriska hot fungerar. Den kunskapen kan man inte ha om man inte är en aktiv internationell samarbetspartner.

Kunskap och nätverk är oersättliga som försvar mot den typ av hot som ledde till kidnappningen de två finländarna i fredags.

Kommenteringen är stängd.