Yrsa Grüne-Luoma bloggar lokalt och globalt om politik och säkerhet i ett brett perspektiv

Okategoriserade

Blickar över Atlanten – Looking over the Atlantic

13 maj , 2015, 15.00 Yrsa Grüne-Luoma

 

Partly as an experiment, I will have an English translation after the Swedish version.

Efter att ha lyssnat på Ben Hodges, kommendör för de amerikanska styrkorna i Europa, blir jag personligen allt mer övertygad om att ett bilateralt avtal mellan Finland och USA om militärt samarbete inte alls är avhängigt av ett Natomedlemskap. Ett scenario som målas upp i tankesmedjan Blue Institutes rapport – som visserligen i huvudsak handlar om Sverige – pekar åt samma håll: att Sverige i en trängd situation har bara en realistisk utväg: att ingå bilaterala avtal med USA och Storbritannien.

Hodges talar nämligen om USA:s fortsatta engagemang i Europa på ett sätt som pekar på att intresset inte inskränker sig till enbart Natomedlemmar. I dagens läge är ett finländskt Natomedlemskap uteslutet. Vi ska inte reta Ryssland, resonerar en del. Nato vill inte ens ha oss i detta läge för Nato vill inte reta upp Ryssland, säger andra.

Och även om Finland – och Sverige – skulle lämna in en medlemsansökan i morgon skulle det långsamma politiska tröskandet innan 28 länder har givit grönt ljus försätta våra länder i en utsatt situation under obestämd tid.

Det är onekligen en lockande tanke att hitta andra lösningar. En av dem är just det integrerade militära samarbetet med USA: mera övningar, utbyte av personal, till exempel.

Östersjön är ett handelshav men med en infart via vattnen mellan Danmark och Sverige. Den som behärskar Gotland behärskar Östersjön, javisst. Men den som behärskar sundet mellan Danmark och Sverige behärskar hela fartygs- och färjtrafiken in och ut, både civilt och militärt.

Det ger mycket att tänka på.

Having listened to Ben Hodges, Commanding General for the US Army Europe, I personally get more and more convinced that there would be a possibility for a bilateral military agreement between Finland and the US without any pre-condition of a Finnish Nato membership. A fresh report from the Swedish think tank Blue Institute – which primarily focuses on Sweden – points in the same (bilateral) direction: under pressure there would be just one realistic alternative for Sweden: to have a bilateral agreement with the US and with the UK.

Hodges talks about the US staying committed to the EU and to Europe in a way that sounds like he would not only talk about Nato members. In the situation we have today, a Finnish Nato membership (application) is out of the question. We should not irritate Russia, some people argue. Others say that Nato would not even have us because Nato does not want to irritate Russia.

And even if Finland – and Sweden – would file their applications to Nato tomorrow, the slow long process before a possible green light from 28 member states would put make our countries in vulnerable situation for an undefined period of time.

Trying to find other solutions is therefore a tempting thought. One of those is the integrated military cooperation with the US: exercises, exchange of personnel.

The Baltic Sea is a commercial sea, which can be accessed through the strait between Denmark and Sweden. According to common thinking the one who controls the island of Gotland also controls the Baltic Sea. That might be true. But it is also true that those who control the waters between Denmark and Sweden, are in control of all ship movements, civilian and military, in the Baltic Sea.

It triggers interesting ideas.

 

 

Kommenteringen är stängd.