Yrsa Grüne-Luoma bloggar lokalt och globalt om politik och säkerhet i ett brett perspektiv

Okategoriserade

”Alltid redo att hjälpa Finland”

28 aug , 2017, 21.33 Yrsa Grüne-Luoma

 

”Vilket råd kunde ni ge president Trump när det gäller att hantera Ryssland”, frågade en av de amerikanska journalisterna på presskonferensen med president Sauli Niinistö och hans amerikanske kollega Donald Trump på måndagskvällen finsk tid.

För visst är det Ryssland och den stora militärövningen Zapad som har fått en viss uppmärksamhet också i USA – även om de amerikanska mediernas frågor på presskonferensen i huvudsak handlade om orkanen Harvey och återuppbyggnaden efter den.

Niinistö värjde sig på sitt försiktiga vis och sade att Finland inte betraktar sig själv som rådgivare, men gör sitt bästa för att främja freden i Östersjöområdet. Han påminde också om att Nato på sitt möte för ett drygt år sedan hade understrukit att det är viktigt att avskräckningskapaciteten är trovärdig men att man samtidigt bör sträva efter en dialog mellan Nato och Ryssland.

En av frågorna från finländska medier gällde det bilaterala stödet från USA till Finland ifall de finsk-ryska relationerna avsevärt skulle försämras. Den frågan har stötts och blötts ofta här hemma, eftersom många säkerhetspolitiska experter ser USA som bilateral garant som ett bättre alternativ för att trygga Finlands säkerhet i fall av krig än vad Nato skulle vara. Finland och Sverige har båda ett bilateralt avsiktsavtal med USA men det är oklart om det för Finlands del handlar om operativ militär planering som det enligt tillförlitliga svenska källor handlar om för Sveriges del.

Trump hänvisade till vice president Mike Pences besök i Estland nyligen och Pences möte med alla de baltiska länderna. Trump sade att USA förhåller sig ”mycket beskyddande” till regionen och är fullständigt kapabelt att tackla alla utmaningar i området. ”Vi är alltid redo att hjälpa Finland”, sade den amerikanske presidenten också men övergick snabbt till att tala om att Finlands militära förmåga i relation till landets storlek är en av de bästa i området ”kanske i hela världen”.

Hur mycket av dessa uttalanden som kan skrivas på artighetens konto och hur mycket substans det fanns i Trumps beröm är svårt att bedöma. Men visst väger en amerikansk presidents ord tungt, oberoende av hur man ser på saken.

Att Trump också underströk att Ryssland är ett viktigt land och att han är övertygad om att relationerna mellan USA och Ryssland kommer att förbättras bidrar säkert till att stärka trygghetskänslan hos en finsk publik.

När president Niinistö av en amerikansk journalist fick frågan om hur Finland ser på Zapad kom Niinistö med ett finurlighet som inte har citerats särkilt ofta: ”När jag nyligen träffade president Putin och sade att många frågar sig varför kinesiska flottan genomför en militärövning med Ryssland i Östersjön sade Putin att det inte handlar om blockbildning eller en allians. Mitt svar till Putin var då att Finland övar med USA och Sverige (i Östersjön) och att inte heller det handlar om att man bildar block eller en allians”.

Tidigt på tisdagsmorgonen får de finländska journalisterna träffa president Niinistö. Då kan presidenten förhoppningsvis komma med preciseringar gällande till exempel insatserna i Afghanistan och Arktis – kanske rentav ta upp frågan om han diskuterat sin idé om ett toppmöte inom ramen för Arktiska rådet (där Finland är ordförande) med president Trump. Niinistö tog upp frågan om utsläppet från föråldrade ryska anläggningar och nämnde att det kunde finnas en ekonomisk nisch för företag att sanera dem. Niinistö hänvisade också till sina diskussioner med Trump och sade att USA ska skära ner sitt kolutsläpp med hälften – dock utan att närmare precisera tidsram eller ge andra detaljer.

Kommenteringen är stängd.