Yrsa Grüne-Luoma bloggar lokalt och globalt om politik och säkerhet i ett brett perspektiv

Okategoriserade

Frivillig försvarsutbildning borde utnyttjas bättre

12 Dec , 2017, 04.41 Yrsa Grüne-Luoma

 

Försvarsutbildningsföreningen MPK utbildar både kvinnor och män för uppgifter inom totalförsvaret. Men trots att ett ökat intresse hos kvinnor att frivilligt göra sin värnplikt tycks det finnas en uppfattning hos kvinnorna själva om att de kanske inte ”klarar av” samma saker som män, inte ens efter att de fullgjort värnplikten.

Man kunde ju tycka att attributen ”för kvinnor” och ”för män” i jämställdhetens namn hade övergetts. Men i praktiken tycks det inte vara så.

”När vi annonserade att vi ordnar en kajakutfärd kom det inga anmälningar. Men när vi annonserade på nytt och ändrade det till en kajakutfärd för kvinnor blev kursen full”, sade Irina Olkkonen på ett seminarium förra veckan i Sandhamn. Olkkonen ansvarar för utbildning för kvinnor inom Försvarsutbildningsföreningen.

Det handlade alltså om samma utbildning i bägge annonserna. Den enda förändringen var att man hade lagt till ”för kvinnor” i den senare annonsen.

MPK ordnar kurser för reservister men också kurser som är öppna för alla. I fjol ordnades 596 öppna kurser. Utbildningen omspänner allt från ledarskap och cybersäkerhet till logistiska lösningar för att få vardagen att fungera under exceptionella förhållanden.

År 2016 deltog 50.914 finländare i MPK:s utbildning.

En intressant fråga är vad som händer med dem som utbildat sig och inte ingår i försvarets reserv. Inom försvaret har man betonat den ökade  betydelse som frivilliga har. Försvarsminister Jussi Niinistö har också talat om en ökad satsning på hemvärnet, det vill säga lokala utbildade enheter som under kris kan stödja försvaret. Men än så länge finns det inget register över dessa personer och på seminariet kom det fram att det också är oklart vem som borde ha ansvaret för ett beredskapsregister och hur den kommande landskapsreformen kommer att påverka organiseringen av ett dylikt register.

Så länge oklarhet råder om detta kan resurserna inte utnyttjas till fullo.

 

 

Kommenteringen är stängd.