Yrsa Grüne-Luoma bloggar lokalt och globalt om politik och säkerhet i ett brett perspektiv

Okategoriserade

Säkerhetsbehovet, inte nationalitet

27 sep , 2018, 20.30 Yrsa Grüne-Luoma

 

Balansen kan bli svår att upprätthålla när något så sensationellt äger rum som operationen mot flera öar och mål som uppenbarligen ägs och administreras av ryssar eller deras bulvaner som misstänks för grova skattebrott och penningtvätt.

Har vi varit alltför blåögda, är frågan som ofta har ställts, i synnerhet under de senaste dagarna. Ja, säger många. Varför gör man ingenting åt utlänningars – eller rättare sagt, ryska medborgares – köp av mark i Finland?

Saken kom upp för länge sedan. För flera år sedan införde Ryssland en bestämmelse om att mark på den ryska sidan av gränsen i öster inte kunde säljas åt utlänningar. Redan då höjdes röster i Finland för att man skulle svara med samma mått.

Det gjorde man ändå inte.

Nu kommer riksdagen i november att få ta ställning till ett lagförslag som skulle öka statens möjligheter att redan i planeringsskedet i kommunerna kunna påverka. Vidare skulle statens rätt till att lösa in ett säljobjekt öka. I sista hand kunde staten också tvångsinlösa områden med hänvisning till rikets säkerhet.

Problemfritt blir det knappast. Men de flesta verkar vara överens om att lagen ändå behövs. Kommunernas miljö- eller byggnadsnämder kan knappast åläggas att göra säkerhetsundersökningar inför varje köp eller ansökan om byggnadslov.

I fastställandet av vilka områden det kunde gälla är det viktigt att man inte utgår från vilken nationalitet den blivande eller befintliga ägaren har utan från vad som anses rimligt med tanke på rikets säkerhet.

Kommenteringen är stängd.