Yrsa Grüne-Luoma bloggar lokalt och globalt om politik och säkerhet i ett brett perspektiv

Okategoriserade

Ryssland vänder blicken åt fel håll

27 okt , 2018, 09.09 Yrsa Grüne-Luoma

 

I samband med att den stora militärövningen Trident Juncture 2018 (TRJE18) inleddes i torsdags passade Marija Zacharova, taleskvinna för ryska utrikesministeriet, på att varna Finland och Sverige för att bli utnyttjade av Nato. Bland annat uppmanade hon länderna att inse var de verkliga farorna ligger.

TRJE18 är en Nato-ledd militärövningen som hålls huvudsakligen i Norge och pågår till den 7 november. Övningen går ut på att bistå ett medlemsland i Nato – Norge – vid en fiktiv fiendes anfall. Övningen bygger på artikel fem i Nato-stadgan,  det vill säga det kollektiva försvaret. I övningen deltar alla Nato-länder plus Finland och Sverige. Den sammanlagda styrkan är cirka 50.000 soldater, Finlands andel är cirka 600.

För Finlands och Sveriges del motiveras övningen med att öva uppgifter som har att göra med värdlandsavtalet, artikel fem varken skyddar eller förpliktar någondera. Övningen är alltså en del av det breda nätverkskoncept som Finland och Sverige bygger sin försvarspolitiska säkerhet på.

Övningen i norr sammanfaller tidsmässigt med en militärövning till sjöss i Östersjön.

Övningar ses som en del av avskräckningseffekten – en rätt from förhoppning eftersom varken Finland eller Sverige vässar pennan för att avfatta en ansökan om Natomedlemskap – som man hoppas att ska visa omvärlden att de bägge länderna värnar om sin territoriella integritet. Men också för Natoländerna går övningen i norr ut på försvar, inte på anfall. Den utgör alltså inget hot mot någon, varken i öster- eller västerled. Dessutom är största delen av Natos medlemsländer också medlemmar i EU där man vill utveckla unionens försvarsförmåga.

För Ryssland, precis som för de flesta andra länder, gäller att hoten kommer från annat håll. Intern politisk instabilitet, stora totalitära länder på annat håll i världen som har ambitioner på att lägga sitt namn till maktens historia är ett gemensamt hot mot alla nationer som vill värna om sin integritet. Också mot Ryssland.

Ryssland blickar alltså mot fel håll när man påtalar Nato som ett hot.

 

 

Kommenteringen är stängd.