Yrsa Grüne-Luoma bloggar lokalt och globalt om politik och säkerhet i ett brett perspektiv

Okategoriserade

Start-avtalet del av valstrategi?

5 okt , 2020, 06.53 Yrsa Grüne-Luoma

 

Helsingfors står i dag värd för förhandlingar mellan USA och Ryssland om en fortsättning på ”Nya Start” – det bilaterala avtalet om begränsningar av kärnvapen och tillåtelse till vissa ömsesidiga inspektioner.

För ett knappt år sedan uppgav Vladimir Leontjev, en tjänsteman vid det ryska utrikesministeriet att han inte tror att tiden räcker till för att ro iland ett nytt avtal. Det tidigare går ut i februari nästa år.

Till pessimismen bidrog två saker: USA vill ha Kina med i avtalet men Kina har sagt nej. Under sitt första längre telefonsamtal med Rysslands president Vladimir Putin kallade USA:s president Donald Trump Start-avtalet för ett i raden av misslyckade avtal sm ingicks under president Barack Obamas tid.

Men som alla vet, i valtider är det bäddat för överraskningar. Donald Trump som ligger under utmanaren Joe Biden i så gott som alla opinionsundersökningar, kan mycket väl ha sett en öppning med Ryssland i Start-förhandlingarna som någonting användbart i sin kampanj.

Till sin administrations förhandlare har Trump utsett ambassadören Marshall Billingslea, ansvarig för stora delar av strategin för bekämpning av terrorism och nationell säkerhet efter attackerna mot mål i USA den elfte september 2001. Billingslea stödde också de förhörsmetoder av misstänkta al-Qaida interner som omfattade tortyr.

Rysslands vice utrikesminister Sergej Rjabkov har varit Rysslands ambassadör i USA och talar flytande engelska.

Utsikterna för ett resultat efter dagens förhandlingar är inte ljusa. Men det förtar inte det positiva i att ett försök görs, i synnerhet om målet verkligen är att få till stånd ett avtal och inte en del av en pågående amerikanska valkampanjen inför den 3 november.

Det är inte heller omöjligt att det blir en verklig öppning. Detta skulle tjäna bägge länder, i synnerhet när relationerna har varit sämre än på länge under en lång tid. Det är inte bara stödet för Trump som har dalat. Rysslands president kunde också ha nytta av att putsa fredsduvans fjädrar efter Navalnyj-skandalen.

Det är intressant att notera att det var den ryska tidningen Kommersat som var först ute med nyheten. Först senare på kvällen gav president Sauli Niinistös kansli ut ett pressmeddelande där det konstateras att ”Finland är alltid redo att erbjuda goda tjänster för att främja fred och säkerhet. Att stå till tjänst med en förtroendefull miljö för dialog, i enlighet med parternas önskemål, är en viktig del av detta arbete.”

Med tanke på att Finland och Helsingfors inte lika ofta som under kalla krigets tid har varit mötesplats för öst och väst är det förstås värt att notera.

Kommenteringen är stängd.