Yrsa Grüne-Luoma bloggar lokalt och globalt om politik och säkerhet i ett brett perspektiv

Okategoriserade

Också Uusimaa 17 är en stor övning

30 Nov , 2017, 20.27 Yrsa Grüne-Luoma

 

Som bäst pågår Försvarsmaktens huvudkrigsövning Uusimaa 17 där alla vapenslag är med. Övningen inleddes i måndags och pågår till söndag. Knappt 9000 soldater, av vilka cirka 3000 är reservister, deltar i övningen vars syfte är att öka prestationsförmågan och utveckla beredskapen.

Försvaret av huvudstaden ingår också i övningen men i Helsingfors låg tyngdpunkten på samverkan mellan olika myndigheter – polis, gränsbevakning – och militären.

Övningen omspänner hela kustområdet från Borgå till Åbo men på kartorna som visades upp i går i Svartå för markägare i området låg fokus på övningarna i området och vidare mot Raseborg och Hangö udd.

Årstiden innebär att dagsljuset är blygsamt och dagen kort, en ovanligt regnrik höst har gjort att vattendragen är fyllda med vatten och marken är lös och lerig och ger efter när tunga fordon som Leopard2 rör sig framåt i terrängen. I huvudsak förflyttar de sig ändå längs vägar.

Planeringen för övningen inleddes för fyra år sedan, detaljplaneringen för ett och ett halvt år sedan. Och trots att Uusimaa 17 är en helt nationell övning, beaktas de två uppgifter med internationella drag som försvaret har enligt lagen: krishantering och förmågan att ge och ta emot hjälp. Flygvapnets Hornetplan och marinens medverkan i övningen handlar om att säkra hamnar och luftrum.

Och trots att Uusimaa 17 är den största krigsövningen i år, har bland annat armén, landstridskrafterna, haft en egen övning med 8000 deltagare från ett enda vapenslag.

Detta ställer också den av försvarsminister  Jussi Niinistö föreslagna övningen med Aurora 17 som förebild i ett lite annat perspektiv. ”Stor” handlar alltså inte bara om antalet soldater som deltar.

 

Kommenteringen är stängd.