Yrsa Grüne-Luoma bloggar lokalt och globalt om politik och säkerhet i ett brett perspektiv

Okategoriserade

Ännu inget prejudikat

13 Nov , 2018, 09.16 Yrsa Grüne-Luoma

 

Nyligen slog Helsingfors förvaltningsdomstol fast att den ryske affärsmannen Boris Rotenberg inte får riva den gamla villan Örnboet i Hangö och bygga en 350 kvadrameters inkvarteringsbyggnad samt en 50 kvadratmeters ekonomibyggnad istället. Området ligger invid Syndalen, Försvarsmaktens övningsområde. Formellt var det RRK Group som med en fullmakt av FAb Vita Villan, ett bolag som den ryska affärsmannen Boris Rotenberg står bakom, som ansökte om byggnadstillståndet hos Hangö stad.

Hangö stads miljönämnd beviljade undantagslov för bygget med motiveringen att alla lagstadgade kriterier var uppfyllda. Försvarsmakten motsatte sig bygget och ärendet fördes till förvaltningsdomstolen där det blev tummen ned för projektet.

Sitt beslut motiverar förvaltningsdomstolen bland annat med att miljönämnden har tolkat bullernivåerna fel. Man anser att miljönämnden fattat beslut enligt föreskrifter för mindre vapen, men att det är tunga vapen som används på området.

Rätten ser också att ett undantagslov måste följa delgeneralplanen. Att det sedan tidigare finns bebyggelse nära Örnboet är inte ett tillräckligt skäl till att bygga fler byggnader för boende på området, skriver Hangötidningen (se länken nederst på sidan).

Avslaget bygger på de möjligheter som lagen för tillfället ger. Under arbete är ändå ett nytt lagförslag som skulle kunna användas i motsvarande fall.  Eftersom lagförslaget ännu inte har behandlats eller godkänts av riksdagen och tidigast kunde träda i kraft år 2010 kan de utökade möjligheterna för staten att ingripa kunde förvaltningsdomstolen naturligtvis inte använda detta som motivering. Men kan förvaltningsdomstolens beslut ändå betraktas som en indikator för att tröskeln för att områden i närheten av Försvarets aktiviteter i framtiden kommer att vara lägre. Bra så, även om det inte kan betraktas so ett prejudikat.

Förslaget till den nya lagen skulle nämligen möjliggöra också andra motiveringar än buller och delgeneralplanen. Om förslaget går igenom kan kommunens egenrätt begränsas redan i planeringsskedet. Staten skulle också få förköpsrätt i vissa fall och statens expropriationsrätt skulle utvidgas till att omfatta säkerhet i bred bemärkelse.

Efter det uppmärksammade tillslaget mot Airiston Helmi har flera frågor väckts kring uppköp av markområden nära strategiskt viktiga områden. Det gemensamma för fastigheterna i Airisto och Vita Villan är att man velat bygga stora inkvarteringsbyggnader som förefaller att för det mesta stå tomma.

Kommenteringen är stängd.