Yrsa Grüne-Luoma bloggar lokalt och globalt om politik och säkerhet i ett brett perspektiv

Okategoriserade

Taiwan efter Hongkong?

25 maj , 2020, 05.50 Yrsa Grüne-Luoma

 

Sedan 1997 när Hongkong inkorporerades med Kina har Hongkong haft en slags minikonstitution för att garantera principen om ”ett land, två system”, eller överenskommelsen som ingicks vid överlåtelsen. I 50 år ska Hongkong ha denna specialställning.

Tidigare i år utbröt ändå stora demonstrationer när Hongkong var redo att godkänna en ny lag som skulle ha möjliggjort att utlämna brottslingar till Kina. Eftersom definitionen av brottsling – terrorist – är olika i Kina och Hongkong, krävde invånarna i Hongkong att lagen skulle förkastas. De krävde också att Carrie Lam, Hongkongs chefsminister skulle avgå.

Coronapandemin och restriktionerna som infördes på grund av den dämpade demonstrationerna under en lång tid. Men när Kina förra veckan krävde att en ny lag för Hongkong som förbjuder terrorism ska klubbas igenom utan dröjsmål, gav sig demonstranterna ut på gatorna igen. Det är inte svårt att räkna ut att kraven på självbestämmanderätt kan tolkas som terrorism eller förräderi enligt den nya lagen.

Men det är svårt att se hur lagen skulle kunna stoppas.

I Taiwan håller man av förståeliga skäl blicken stadigt fäst vid vad som sker i Hongkong. Kina betraktar Taiwan som en del av Kina och godkänner inte heller att andra länder erkänner Taiwan som en självständig stat.

Under president Xi Jinpings tid vid makten har ambitionen att införliva också Taiwan med Kina vuxit. Kina har protesterat kraftigt mot att USA sålt krigsmateriel till Taiwan. USA har hållit fast vid att Taiwan är en självständig stat som inte ska tvingas in under Pekings styre. Taiwan är alltså ytterligare en faktor som bidrar till de spända relationerna mellan USA och Kina.

Om det är svårt att se hur den nya lagen gällande Hongkong skulle kunna stoppas, så är det lika osannolikt att Kina skulle avstå från kravet på Taiwan. Kina brukar ändå försöka undvika öppen konfrontation. Under de tidigare demonstrationerna befarade många att Kina skulle ingripa i Hongkong genom att skicka militär hjälp till området. (Det sägs att det redan finns specialstyrkor från Peking i Hongkong men tillsvidare handlar det inte om en regelrätt militär insats.)

Istället valde Kina en annan väg. Och har nu stöd av vissa myndigheter i Hongkong som är trötta på demonstranterna och den ”vandalism” de orsakat. Men inget lugn i sikte, även om den nya lagen blir verklighet. I värsta fall följer en lång tid av våldsamma konfrontationer mellan polis och demonstranter.

När det gäller Taiwan är situationen knepigare. I motsats till Hongkong som stod under brittiskt styre – och Macau som var portugisiskt – styr Taiwan över sig självt. För tillfället är vindarna inte lägliga för att föra in Taiwan under Peking. Men ett är säkert: Kina kommer inte att överge kravet, inte ens på sikt.

Så svaret på frågan i rubriken är ja. Men tidsperspektivet är längre.

Kommenteringen är stängd.